Author Archives: admin

Arapça Radyo

Arapça Radyo

Arapça dinlemek isteyen arkadaşlarımız yeni sitemiz olan www.arapcaradyo.com adresinden arapça radyoları dinleyebilirler. “Haber/Topluluk/Tartışma Radyoları” kısmı arapça öğrenmek isteyen arkadaşlar için nispeten faydalı olacaktır.

Üçüncü Ders

Üçüncü Ders

ÜÇÜNCÜ DERS – (الدَّرْسُ الثَّالِثُ)

Bu dersimizde kelimeyi belirli yapan “الْ” takısını öğreneceğiz. Tenvinli kelimenin belirsiz olduğunu önceki derslerimizde öğrenmiştik.  “الْ” takısının gelmesi ile kelimedeki tenvin düşer. İkisi aynı anda bir kelimede bulunamaz.

 image003   image002  image003  image002

مَسْجِدٌ: الْمَسْجِدُ

كِتَابٌ: الْكِتَابُ

قَلَمٌ: الْقَلَمُ

بَيْتٌ: الْبَيْتُ

Bir mescid: Herhangi bir mescid Bir kitap: Herhangi bir kitap Bir kalem: Herhangi bir kalem Bir ev : Herhangi bir ev

 

 image005 Kalem kırıktır.

الْقَلَمُ مَكْسُورٌ.

 image006 Kapı açıktır.

الْبَابُ مَفْتُوحٌ.

 image008image008 Çocuk oturmaktadır

ve öğretmen ayaktadır.

الْوَلَدُ جَالِسٌ وَالْمُدَرَّسُ وَاقِفٌ

Tekil, İkil ve Çoğul İsimler (الْـمُـفْـرَد ، الْـمُـثَـنَّـى وَالْـجَـمْـع)

Tekil, İkil ve Çoğul İsimler (الْـمُـفْـرَد ، الْـمُـثَـنَّـى وَالْـجَـمْـع)

Tekil İsimler:

Tekil isimler bir kişiye ya da bir şeye tekabül eder.

Kalem       قَلَم

Uçak         طَائِرَة

Cam         كَأْس

 

İkil İsimler:

İkil isimler iki kişiye ya da iki şeye tekabül eder. İkil ismi elde etmek için tekil ismin sonuna Elif + Nun (ان) ekleriz.

İki kalem      قَلَمَان

İki uçak        طَائِرَتَان

İki cam         كَأْسَان

 

Çoğul İsimler:

Üç veya daha fazla kişiye ya da şeye tekabül eden isimlerdir.

3 kalem    أَقْلاَم

 

Düzenli dişil çoğulu, kelimenin sonundaki Te(ـة)’den önce Elif (  ا ) getirilerek yapılır.

Tekil     مُـسْـلِـمَـة     Çoğul      مُـسْـلِـمَـات  

 

Düzenli eril çoğulu, kelimenin sonuna  Vav+Nun ( ون ) harfleri getirilerek yapılır.

Sıra Sayıları

Sıra Sayıları
1. Birinci الأَوَّل
2. İkinci الثَّانِي
3. Üçüncü الثَّالِث
4. Dördüncü الرَّابِـع
5. Beşinci الْخَامِس
6. Altıncı السَّادِس
7. Yedinci السَّابِع
8. Sekizinci الثَّامِن
9. Dokuzuncu التَّاسِع
10. Onuncu العَاشِر
11. Onbirinci الْحَادِي عَشَر
12.   الثَّانِي عَشَر
13.   الثَّالِث عَشَر
14.   الرَّابِع عَشَر
15.   الخَامِس عَشَر
16.   الـسَّـادِس عَـشَـر
17.   الـسَّـابِـع عَـشَـر
18.   الـثَّـامِـن عَـشَـر
19.   الـتَّـاسِـع عَـشَـر
20.   الْـعِـشْـرُون
21.   الْـحَـادِي وَالْـعِـشْـرُون
22.   الـثَّـانِـي وَالْـعِـشْـرُون
30.   الـثَّـلاَثُــون
40.   الأَرْبَــعُـون
50.   الْـخَـمْـسُـون
100.   الْـمِـئَـة

Sayılar

Sayılar
0 Sifr  صفر ٠
1 Vâhid وَاحِدٌ ١
2 İsnân إِثْـنَانِ ٢
3 Selâse ثَـلَاثَـة ٣
4 Erba’a أَرْبَـعَة ٤
5 Hamse خَمْسَة ٥
6 Sitte سِتَّة ٦
7 Seb’a سَبْعَة ٧
8 Semâniye ثَـمَانِـيَة ٨
9 Tis’a تِسْعَة ٩
10 Aşara عَشَرَة ١٠
11 Ehade Aşar أَحَد عَشَر ١١
12 İsna Aşar اثْنَا عَشَر ١٢
13 Selasete Aşar ثَلَاثَة عَشَر ١٣
14 Erba’a أَرْبَعَة عَشْرَ  ١٤
15 Hamse aşar خَمْسَة عَشَر  ١٥
16 Sitte aşar سَت عَشْرَة ١٦
17 Seb’a Aşar سَبْعَة عَشَر ١٧
18 Semaniyete Aşar ثَمَانِيَة عَشَر ١٨
19 Tis’a Aşar تِسْعَة عَشَر  ١٩
20 İşrun عِشْرُوْن ٢٠
21 Vahid ve İşrun واحد وعشرون ٢١
22 İsnani ve İşrun اثنان وعشرون ٢٢ 
23 Selase ve İşrun ثَــلـاَ ثَـة وَعِـشْـرُون ٢٣
24 Erba’a ve İşrun أرْبَـعَـة وَعِـشْـرُون ٢٤
25 Hamse ve İşrun خَـمْـسَـة وَعِـشْـرُون ٢٥ 
26 Sitte ve İşrun سِــتَّـة وَعِـشْـرُون ٢٦
27 Seba ve İşrun سَـبْــعَـة وَعِـشْـرُون ٢٧
28 Semaniye ve İşrun ثَـمَـانِـيَّـة وَعِـشْـرُون ٢٨ 
29 Tis’a ve İşrun تِـسْـعَـة وَعِـشْـرُون ٢٩ 
30   ثلاثون ٣٠
40   أربعون ٤٠
50   خمسون ٥٠
60   ستون ٦٠
70   سبعون ٧٠
80   ثمانون ٨٠
90   تسعون ٩٠
100 Mie مِائَة ١٠٠
121   مِــئَــةٌ وَوَاحِــدٌ وَعِـشْـرُون  
200   مِــئَـتـَـان  
300   ثَـلَاثُ مِـئَـة  
400   أرْبَـعُ مِـئَـة  
1000 Elf أَلْف  ١٠٠٠
1256   ألْف وَمِئَتَـان وَسِتَّةٌ وَخَمْسُون  
1943   أَلْف وَتِسْعُ مِئَة وَثَلَاثَةُ وَأَرْبَعُون  
10000   عَشْرَةُ آلَاف  
1000000 Milyuun مْلْيُوْن  

Oranlar ve Hesaplama

Oranlar ve Hesaplama
1/4 الـرُّبُـع
2/4 الـرُّبُـعَـان
3/4 ثَـلاَثَـةُ أَرْبَـاع
1/3 الـثُّـلُـث
2/3 الـثُّـلُـثَـان
1/2 الـنِّـصْـف
1/8 الـثُّـمُـن
2/8 الـثُّـمُـنَـان
3/8 ثَـلاَثَـةُ أَثْـمَـان
4/8 أَرْبَـعَـةُ أَثْـمَـان
1/5 خُـمُـس
1/6 سُـدُس
   
HESAPLAMA 
TOPLAMA الْـجَـمْـع
Artı + زَائِد
2 + 3 = 5 اثْـنَـان زَائِد ثَـلاَ ثَـة يُسَاوِي خَـمْـسَـة
   
ÇIKARMA الـطَّـرْح
Eksi – نَاقِص
7 – 2 = 5 سَـبْــعَـة نَاقِص اثْـنَـان يُسَاوِي خَـمْـسَـة
   
BÖLME الْـقـسْـمَـة
Bölü قِسْمَة
8 / 2 = 4 ثَـمَـانِـيَّـة قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة
   
ÇARPMA الـضَّـرْب
Çarpı ضَرْب
2 x 2 = 4 اثْـنَـان ضَرْب اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة
   
YÜZDE ORAN النِّسْبَة المِئَوِيَّة
3% ثَــلاَ ثَـة بِـالْـمِـئَـة
40% أَرْبَـعُـون بِـالْـمِـئَـة

 

Aşağıdaki sayıları yazınız: 

أرْبَـعَـة زَائِد خَـمْـسَـة يُسَاوِي تِـسْـعَـة    

اثْـنَـان ضَرْب صِــفْــر يُسَاوِي صِــفْــر

سِــتَّـة نَاقِص وَاحِــد يُسَاوِي خَـمْـسَـة

عَـشَـرَة قِسْمَة خَـمْـسَـة يُسَاوِي اثْـنَـان

سَـبْـعُـون نَاقِص أَرْبَـعُـون يُسَاوِي ثَـلَاثُـون

سِـتَّـة زَائِد اثْـنَـان وَعِـشْـرُون يُسَاوِي ثَـمَـانِيَة وَعِشْرُون

 إِحْـدَا عَـشَـر ضَرْب إِثْنَـا عَـشَـر يُسَاوِي مِئَةٌ وَاثْـنَـان وَثَـلاَثُون

İşlemleri eşleştiriniz:

 

 1 + 7 = 8
56 – 32 = 24
62 / 2 = 31
4 * 4 = 16
81+ 3 = 84
20 / 10 = 2
اثْـنَانِ وَسِثُّون قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي وَاحِد وَثَـلاَثُون
وَاحِد وَثَمَانُـون زَائِد ثَــلاَ ثَـة يُسَاوِي أَرْبَـعَةٌ وَثَمَانُون
أرْبَـعَـة ضَرْب أرْبَـعَـة يُسَاوِي سِتَّةَ عَـشَـر
وَاحِــد زَائِد سَـبْــعَـة يُسَاوِي ثَـمَـانِـيَّـة
سِــتَّـة وَخَـمْسُون نَاقِص اثْـنَانِ وَثَـلاَثُون يُسَاوِي أرْبَـعَـة وَعِشْـرُون
عِشْـرُون قِسْمَة عَـشَـرَة يُسَاوِي اثْـنَـان

Saatler (الْـوَقْـت)

Saatler (الْـوَقْـت)

الْـوَقْـت

Birine saati sormak istediğimizde:

         كَمِ السَّاعَة الآن ؟

Cevaplarken:

Saat 01:00 / 13:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْوَاحِدَة

Saat 02:00 / 14:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّانِيَة

Saat 03:00 / 15:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّالِثَة

Saat 04:00 / 16:00     إِنَّهَا السَّاعَة الرَّابِعَة

Saat 05:00 / 17:00     إِنَّهَا السَّاعَة الخَامِسَة

Saat 06:00 / 18:00     إِنَّهَا السَّاعَة السَّادِسَة

Saat 07:00 / 19:00     إِنَّهَا السَّاعَة السَّابِعَة

Saat 08:00 / 20:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّامِنَة

Saat 09:00 / 21:00     إِنَّهَا السَّاعَة التَّاسِعَة

Saat 10:00 / 22:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْعَاشِرَة

Saat 11:00 / 23:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْحَادِيَةَ عَشْرَ

Saat 12:00 / 00:00     إِنَّهَا السَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشَر

 

Öğlen / Gün ortası   مُنْتَصَفُ الْيَوْم

Gece yarısı           مُنْتَصَفُ اللَّيْل

 

Saat dokuz 09:00    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ صَبَاحا

Saat dokuz 21:00    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ مَسَاءا

Saat dokuzu çeyrek geçiyor 09:15    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالرُّبُع

Saat dokuz buçuk 09:30       إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالنِّصْف

Saat ona çeyrek var 09:45     إِنَّهَا العَّاشِرَةُ إِلاَّ رُبُع

Saat dokuzu on yedi geçiyor 09:17   إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالدَّقِيقَةُ السَّابِعَةَ عَشْر

Saat dokuzu elli üç geçiyor    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالدَّقِيقَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُون

 

Aşağıdaki saatleri okuyunuz:

1) 8:15

2) 5:25

3) 11:30

4) 2:45

5) 22:52

6) 13:10

7) 00:00

8) 10:55

9) 7:00

10) 6:33

11) 12:15

12) 16:15

 

Müzekker ve Müennes İsimler (الْـمُـذَكَّـر وَالْـمُـؤَنَّـث)

Müzekker ve Müennes İsimler (الْـمُـذَكَّـر وَالْـمُـؤَنَّـث)

Müzekker(eril) ismi, müennes(dişil) hale getirmek için kelimenin sonuna “ ـة “ kapalı te ekleriz.

  Müzekker Müennes
Doktor طَـبِـيب طَـبِـيبَـة
Öğretmen مُـعَـلِّـم مُـعَـلِّـمَـة
Cesur شُـجَـاع شُـجَـاعَـة
Zeki ذَكِــي ذَكِــيَّـة
Şişman سَـمِـيـن سَـمِـيـنَـة
Müslüman مُـسْـلِـم مُـسْـلِـمَـة
Yazar كَـاتِـب كَـاتِـبَـة

 

Müzekker İsimler

Baba (أَب),  adam (رَجُــل)  ….   gibi belirli müzekker isimler vardır.

Dağlar, nehirler…… müzekkerdir.

Altın, gümüş, demir, petrol gibi madenler de müzekkerdir.

 

Müennes İsimler

Kız çocuk (بِـنْـت), kadın (امْـرَأَة)…. gibi belirli müennes isimler vardır.

Ülkelerin ve şehirlerin isimleri müennestir. Fas (الْـمَـغْـرِب) , Kahire (الْـقَـاهِـرَة)

Vücudun çift olan organları: Gözler (عُـيُـون) , ayaklar (أَقْـدَام) , ……

ـــاَء  ile biten terimler. Örneğin: Gökyüzü (سَـمـــاَء)

 

Bazı istisnai durumlar da vardır:

İyelik Ekleri

İyelik Ekleri
Eril / Dişil Benim kitabım ي + كِتَاب
Eril Senin kitabın كَ + كِتَاب
Dişil Senin kitabın كِ + كِتَاب
Eril Onun kitabı ــهُ + كِتَاب
Dişil Onun kitabı هَـا + كِتَاب
Eril Siz ikinizin kitabı كُـمَـا + كِتَاب
Dişil Siz ikinizin kitabı كُـمَـا + كِتَاب
Eril Sizin kitabınız كُـم + كِتَاب
Dişil Sizin kitabınız كُـنَّ + كِتَاب
Eril / Dişil Biz ikimizin kitabı نَـا + كِتَاب
Eril / Dişil Bizim kitabımız نَـا + كِتَاب
Eril O ikisinin kitabı هُـمَـا + كِتَاب
Dişil O ikisinin kitabı هُـمَـا + كِتَاب
Eril Onların kitabı هُــم + كِتَاب
Dişil Onların kitabı هُــنَّ + كِتَاب

Munfasıl Şahıs Zamirleri

Munfasıl Şahıs Zamirleri
الجَمْع المُثَنَّى المُفْرَد
Çoğul İkil Tekil
هُـمْ هُـمَـا هُـوَ 3. Şahıs
Onlar (Eril) O ikisi(Eril) O (Eril) Gaib Müzekker
هُـنَّ هُـمَـا هِـيَ 3. Şahıs
Onlar (Dişil) O ikisi(Dişil) O (Dişil) Gaib Müennes
أَنْـتُـم أَنْـتُـمَـا أَنْـتَ 2. Şahıs
Siz (Eril) Siz ikiniz (Eril) Sen (Eril) Muhatap Müzekker
أَنْـتُـنَّ أَنْـتُـمَـا أَنْـتِ 2. Şahıs
Siz (Dişil) Siz ikiniz (Dişil) Sen (Dişil) Muhatap Müennes
نَـحْـنُ نَـحْـنُ أَنَـا 1. Şahıs
Biz Biz ikimiz Ben Mütekellim / Müşterek