Monthly Archives: Aralık 2013

Sıra Sayıları

Sıra Sayıları
1. Birinci الأَوَّل
2. İkinci الثَّانِي
3. Üçüncü الثَّالِث
4. Dördüncü الرَّابِـع
5. Beşinci الْخَامِس
6. Altıncı السَّادِس
7. Yedinci السَّابِع
8. Sekizinci الثَّامِن
9. Dokuzuncu التَّاسِع
10. Onuncu العَاشِر
11. Onbirinci الْحَادِي عَشَر
12.   الثَّانِي عَشَر
13.   الثَّالِث عَشَر
14.   الرَّابِع عَشَر
15.   الخَامِس عَشَر
16.   الـسَّـادِس عَـشَـر
17.   الـسَّـابِـع عَـشَـر
18.   الـثَّـامِـن عَـشَـر
19.   الـتَّـاسِـع عَـشَـر
20.   الْـعِـشْـرُون
21.   الْـحَـادِي وَالْـعِـشْـرُون
22.   الـثَّـانِـي وَالْـعِـشْـرُون
30.   الـثَّـلاَثُــون
40.   الأَرْبَــعُـون
50.   الْـخَـمْـسُـون
100.   الْـمِـئَـة

Sayılar

Sayılar
0 Sifr  صفر ٠
1 Vâhid وَاحِدٌ ١
2 İsnân إِثْـنَانِ ٢
3 Selâse ثَـلَاثَـة ٣
4 Erba’a أَرْبَـعَة ٤
5 Hamse خَمْسَة ٥
6 Sitte سِتَّة ٦
7 Seb’a سَبْعَة ٧
8 Semâniye ثَـمَانِـيَة ٨
9 Tis’a تِسْعَة ٩
10 Aşara عَشَرَة ١٠
11 Ehade Aşar أَحَد عَشَر ١١
12 İsna Aşar اثْنَا عَشَر ١٢
13 Selasete Aşar ثَلَاثَة عَشَر ١٣
14 Erba’a أَرْبَعَة عَشْرَ  ١٤
15 Hamse aşar خَمْسَة عَشَر  ١٥
16 Sitte aşar سَت عَشْرَة ١٦
17 Seb’a Aşar سَبْعَة عَشَر ١٧
18 Semaniyete Aşar ثَمَانِيَة عَشَر ١٨
19 Tis’a Aşar تِسْعَة عَشَر  ١٩
20 İşrun عِشْرُوْن ٢٠
21 Vahid ve İşrun واحد وعشرون ٢١
22 İsnani ve İşrun اثنان وعشرون ٢٢ 
23 Selase ve İşrun ثَــلـاَ ثَـة وَعِـشْـرُون ٢٣
24 Erba’a ve İşrun أرْبَـعَـة وَعِـشْـرُون ٢٤
25 Hamse ve İşrun خَـمْـسَـة وَعِـشْـرُون ٢٥ 
26 Sitte ve İşrun سِــتَّـة وَعِـشْـرُون ٢٦
27 Seba ve İşrun سَـبْــعَـة وَعِـشْـرُون ٢٧
28 Semaniye ve İşrun ثَـمَـانِـيَّـة وَعِـشْـرُون ٢٨ 
29 Tis’a ve İşrun تِـسْـعَـة وَعِـشْـرُون ٢٩ 
30   ثلاثون ٣٠
40   أربعون ٤٠
50   خمسون ٥٠
60   ستون ٦٠
70   سبعون ٧٠
80   ثمانون ٨٠
90   تسعون ٩٠
100 Mie مِائَة ١٠٠
121   مِــئَــةٌ وَوَاحِــدٌ وَعِـشْـرُون  
200   مِــئَـتـَـان  
300   ثَـلَاثُ مِـئَـة  
400   أرْبَـعُ مِـئَـة  
1000 Elf أَلْف  ١٠٠٠
1256   ألْف وَمِئَتَـان وَسِتَّةٌ وَخَمْسُون  
1943   أَلْف وَتِسْعُ مِئَة وَثَلَاثَةُ وَأَرْبَعُون  
10000   عَشْرَةُ آلَاف  
1000000 Milyuun مْلْيُوْن  

Oranlar ve Hesaplama

Oranlar ve Hesaplama
1/4 الـرُّبُـع
2/4 الـرُّبُـعَـان
3/4 ثَـلاَثَـةُ أَرْبَـاع
1/3 الـثُّـلُـث
2/3 الـثُّـلُـثَـان
1/2 الـنِّـصْـف
1/8 الـثُّـمُـن
2/8 الـثُّـمُـنَـان
3/8 ثَـلاَثَـةُ أَثْـمَـان
4/8 أَرْبَـعَـةُ أَثْـمَـان
1/5 خُـمُـس
1/6 سُـدُس
   
HESAPLAMA 
TOPLAMA الْـجَـمْـع
Artı + زَائِد
2 + 3 = 5 اثْـنَـان زَائِد ثَـلاَ ثَـة يُسَاوِي خَـمْـسَـة
   
ÇIKARMA الـطَّـرْح
Eksi – نَاقِص
7 – 2 = 5 سَـبْــعَـة نَاقِص اثْـنَـان يُسَاوِي خَـمْـسَـة
   
BÖLME الْـقـسْـمَـة
Bölü قِسْمَة
8 / 2 = 4 ثَـمَـانِـيَّـة قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة
   
ÇARPMA الـضَّـرْب
Çarpı ضَرْب
2 x 2 = 4 اثْـنَـان ضَرْب اثْـنَـان يُسَاوِي أرْبَـعَـة
   
YÜZDE ORAN النِّسْبَة المِئَوِيَّة
3% ثَــلاَ ثَـة بِـالْـمِـئَـة
40% أَرْبَـعُـون بِـالْـمِـئَـة

 

Aşağıdaki sayıları yazınız: 

أرْبَـعَـة زَائِد خَـمْـسَـة يُسَاوِي تِـسْـعَـة    

اثْـنَـان ضَرْب صِــفْــر يُسَاوِي صِــفْــر

سِــتَّـة نَاقِص وَاحِــد يُسَاوِي خَـمْـسَـة

عَـشَـرَة قِسْمَة خَـمْـسَـة يُسَاوِي اثْـنَـان

سَـبْـعُـون نَاقِص أَرْبَـعُـون يُسَاوِي ثَـلَاثُـون

سِـتَّـة زَائِد اثْـنَـان وَعِـشْـرُون يُسَاوِي ثَـمَـانِيَة وَعِشْرُون

 إِحْـدَا عَـشَـر ضَرْب إِثْنَـا عَـشَـر يُسَاوِي مِئَةٌ وَاثْـنَـان وَثَـلاَثُون

İşlemleri eşleştiriniz:

 

 1 + 7 = 8
56 – 32 = 24
62 / 2 = 31
4 * 4 = 16
81+ 3 = 84
20 / 10 = 2
اثْـنَانِ وَسِثُّون قِسْمَة اثْـنَـان يُسَاوِي وَاحِد وَثَـلاَثُون
وَاحِد وَثَمَانُـون زَائِد ثَــلاَ ثَـة يُسَاوِي أَرْبَـعَةٌ وَثَمَانُون
أرْبَـعَـة ضَرْب أرْبَـعَـة يُسَاوِي سِتَّةَ عَـشَـر
وَاحِــد زَائِد سَـبْــعَـة يُسَاوِي ثَـمَـانِـيَّـة
سِــتَّـة وَخَـمْسُون نَاقِص اثْـنَانِ وَثَـلاَثُون يُسَاوِي أرْبَـعَـة وَعِشْـرُون
عِشْـرُون قِسْمَة عَـشَـرَة يُسَاوِي اثْـنَـان

Saatler (الْـوَقْـت)

Saatler (الْـوَقْـت)

الْـوَقْـت

Birine saati sormak istediğimizde:

         كَمِ السَّاعَة الآن ؟

Cevaplarken:

Saat 01:00 / 13:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْوَاحِدَة

Saat 02:00 / 14:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّانِيَة

Saat 03:00 / 15:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّالِثَة

Saat 04:00 / 16:00     إِنَّهَا السَّاعَة الرَّابِعَة

Saat 05:00 / 17:00     إِنَّهَا السَّاعَة الخَامِسَة

Saat 06:00 / 18:00     إِنَّهَا السَّاعَة السَّادِسَة

Saat 07:00 / 19:00     إِنَّهَا السَّاعَة السَّابِعَة

Saat 08:00 / 20:00     إِنَّهَا السَّاعَة الثَّامِنَة

Saat 09:00 / 21:00     إِنَّهَا السَّاعَة التَّاسِعَة

Saat 10:00 / 22:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْعَاشِرَة

Saat 11:00 / 23:00     إِنَّهَا السَّاعَة الْحَادِيَةَ عَشْرَ

Saat 12:00 / 00:00     إِنَّهَا السَّاعَةُ الثَّانِيَة عَشَر

 

Öğlen / Gün ortası   مُنْتَصَفُ الْيَوْم

Gece yarısı           مُنْتَصَفُ اللَّيْل

 

Saat dokuz 09:00    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ صَبَاحا

Saat dokuz 21:00    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ مَسَاءا

Saat dokuzu çeyrek geçiyor 09:15    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالرُّبُع

Saat dokuz buçuk 09:30       إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالنِّصْف

Saat ona çeyrek var 09:45     إِنَّهَا العَّاشِرَةُ إِلاَّ رُبُع

Saat dokuzu on yedi geçiyor 09:17   إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالدَّقِيقَةُ السَّابِعَةَ عَشْر

Saat dokuzu elli üç geçiyor    إِنَّهَا التَّاسِعَةُ وَالدَّقِيقَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُون

 

Aşağıdaki saatleri okuyunuz:

1) 8:15

2) 5:25

3) 11:30

4) 2:45

5) 22:52

6) 13:10

7) 00:00

8) 10:55

9) 7:00

10) 6:33

11) 12:15

12) 16:15

 

Müzekker ve Müennes İsimler (الْـمُـذَكَّـر وَالْـمُـؤَنَّـث)

Müzekker ve Müennes İsimler (الْـمُـذَكَّـر وَالْـمُـؤَنَّـث)

Müzekker(eril) ismi, müennes(dişil) hale getirmek için kelimenin sonuna “ ـة “ kapalı te ekleriz.

  Müzekker Müennes
Doktor طَـبِـيب طَـبِـيبَـة
Öğretmen مُـعَـلِّـم مُـعَـلِّـمَـة
Cesur شُـجَـاع شُـجَـاعَـة
Zeki ذَكِــي ذَكِــيَّـة
Şişman سَـمِـيـن سَـمِـيـنَـة
Müslüman مُـسْـلِـم مُـسْـلِـمَـة
Yazar كَـاتِـب كَـاتِـبَـة

 

Müzekker İsimler

Baba (أَب),  adam (رَجُــل)  ….   gibi belirli müzekker isimler vardır.

Dağlar, nehirler…… müzekkerdir.

Altın, gümüş, demir, petrol gibi madenler de müzekkerdir.

 

Müennes İsimler

Kız çocuk (بِـنْـت), kadın (امْـرَأَة)…. gibi belirli müennes isimler vardır.

Ülkelerin ve şehirlerin isimleri müennestir. Fas (الْـمَـغْـرِب) , Kahire (الْـقَـاهِـرَة)

Vücudun çift olan organları: Gözler (عُـيُـون) , ayaklar (أَقْـدَام) , ……

ـــاَء  ile biten terimler. Örneğin: Gökyüzü (سَـمـــاَء)

 

Bazı istisnai durumlar da vardır:

İyelik Ekleri

İyelik Ekleri
Eril / Dişil Benim kitabım ي + كِتَاب
Eril Senin kitabın كَ + كِتَاب
Dişil Senin kitabın كِ + كِتَاب
Eril Onun kitabı ــهُ + كِتَاب
Dişil Onun kitabı هَـا + كِتَاب
Eril Siz ikinizin kitabı كُـمَـا + كِتَاب
Dişil Siz ikinizin kitabı كُـمَـا + كِتَاب
Eril Sizin kitabınız كُـم + كِتَاب
Dişil Sizin kitabınız كُـنَّ + كِتَاب
Eril / Dişil Biz ikimizin kitabı نَـا + كِتَاب
Eril / Dişil Bizim kitabımız نَـا + كِتَاب
Eril O ikisinin kitabı هُـمَـا + كِتَاب
Dişil O ikisinin kitabı هُـمَـا + كِتَاب
Eril Onların kitabı هُــم + كِتَاب
Dişil Onların kitabı هُــنَّ + كِتَاب

Munfasıl Şahıs Zamirleri

Munfasıl Şahıs Zamirleri
الجَمْع المُثَنَّى المُفْرَد
Çoğul İkil Tekil
هُـمْ هُـمَـا هُـوَ 3. Şahıs
Onlar (Eril) O ikisi(Eril) O (Eril) Gaib Müzekker
هُـنَّ هُـمَـا هِـيَ 3. Şahıs
Onlar (Dişil) O ikisi(Dişil) O (Dişil) Gaib Müennes
أَنْـتُـم أَنْـتُـمَـا أَنْـتَ 2. Şahıs
Siz (Eril) Siz ikiniz (Eril) Sen (Eril) Muhatap Müzekker
أَنْـتُـنَّ أَنْـتُـمَـا أَنْـتِ 2. Şahıs
Siz (Dişil) Siz ikiniz (Dişil) Sen (Dişil) Muhatap Müennes
نَـحْـنُ نَـحْـنُ أَنَـا 1. Şahıs
Biz Biz ikimiz Ben Mütekellim / Müşterek

Zaman Zarfları

Zaman Zarfları
Önce بَــعْــد
Sonra قَــبْــل
Hemen حَــالاً
Her zaman دَائِــمــاً
Süresince أَثْــنَــاء
Asla / Hiç أَبَــداً
Sık sık غَـــالِـباً
Bazen أَحْــيَـانـاً
Erken مُــبَــكِّــراً
Geç مُــتَــأَخِّـراً
Şimdi الآن
Yarın غَـــداً
Sabah صَــبَـاحـاً
Akşam مَـسَــاءاً
Dün الْــبَـارِحَـة
Bugün اليَــوْم
Zamanında سَــاعَــة
Hergün كُـلَّ يَوْم

 

ÖRNEKLER  
Her zaman saat 22.00’de uyurum. أَنَامُ دَائِماً فِي الْعَاشِرَة
Hiç sigara içmedim. لَمْ أُدَخِن أَبَداً
Sık sık bir saat yürürüm. غَالِباً مَا أَتَمَشَّى سَاعَة
Erken kalkarım. أَصْحُو مُبَكِّراً
Şimdi dışarıya çıkıyoruz. سَنَخْرُجُ الْآن
Yarın Roma’ya gideceğim. غَدَا سَأُسَافِرُ إِلَى رُومَا
Dün cumartesiydi. الْبَارِحَة كَانَ السَّبْت
Bugün pazartesidir. الْيَوْم الاثْنَيْن
Hergün jimnastik yaparım. أُمَارِسُ الرِّيَاضَة كُـلَّ يَوْم

 

 

Mekân Zarfları (ظروف المكان)

Mekân Zarfları (ظروف المكان)
Üzerinde فَــوْقْ
Altında تَــحْــت
Arasında بَــيْــن
Yanında بِــجَــانِــب
Yukarısında فِـي الأَعْــلَــى
Aşağısında فِـي الأَسْـفَــل
-e doğru نَــحْــوَ
Sağında إِلَى الْيَـمِـيـن
Solunda إِلَى الْيَـسَــار
İçerisinde دَاخِــل
Dışarısında خَــارِج
Burada هُــنَــا
Orada هُــنَــاكَ
Orada هُــنَــالِـكَ
-de عِــنْـدَ
Uzakta بَــعِــيـد
Yakında قَــرِيــب
Etrafında حَــوْلَ
Arkasında خَــلْــفَ
Önünde أَمَــامَ
Olduğu yerde حَــيْــثُ
Heryerde فِـي كُـلِّ مَــكَــان

 

ÖRNEKLER  
Kitabım masanın üzerindedir. كِـتَـابِي فَوْقَ الطَّاوِلَة
Burun gözlerin arasındadır. الْأَنْفُ بَيْنَ الْعَيْنَيْن
Amcamın yanında yaşıyorum. أَسْكُنُ بِجَانِبِ عَمِّي
Ben içerdeyim. أَنَا بِالدَّاخِل
Tarık dışarıdadır. طَارِق بِالْخَـارِج
O burada değil ama şurada. لَيْسَ هُنَا إِنَّمَا هُنَاك
Kardeşim halamla birlikte. أَخِي عِنْدَ عَمَّتِي
Senden uzaktayım. أَنَا بَعِيدٌ عَنْكَ
Sana yakınım. أَنَا قَرِيبٌ مِنْك
Kapının arkasına bak! انْظُر خَلْفَ الْبَاب
Senin önündeyim. أَنَا هُـنَا أَمَامَكَ
Kalemin bıraktığın yerde. قَلَمُكَ حَيْثُ تَرَكْتَه
Gün ışığı heryerde. نُورُ الشَّمْسِ فِـي كُـلِّ مَــكَــان

Şemsi ve Kameri Harfler ( الْـحُـرُوف الـشَّـمـسِيّة وَالْـحُـرُوف الْـقَـمَـرِيَّـة )

Şemsi ve Kameri Harfler ( الْـحُـرُوف الـشَّـمـسِيّة وَالْـحُـرُوف الْـقَـمَـرِيَّـة )

Şemsi ve Kameri Harfler ( الْـحُـرُوف الـشَّـمـسِيّة وَالْـحُـرُوف الْـقَـمَـرِيَّـة )

Belirleyici Elif + Lam (ال)   takısından sonra gelen harfler ikiye ayrılır:

  1. Kameri Harfler
  2. Şemsi Harfler
  1. Kameri Harfler: Elif + Lam (ال)   takısından sonra gelen ve okunan  harflerdir.

Ofis   الْـمَـكْـتَـب
Ev    الْـمَـنْـزِل

  1. Şemsi Harfler: Elif + Lam (ال)   takısından sonra gelen ve okunmayan  harflerdir.

Güneş     الـشَّـمْـس
Yıldız       الـنَّـجْـم  

 

Şemsi Harfler الْحُرُوف الْشَّمْسِيَّة Kameri Harfler الْحُرُوف الْقَمَرِيَّة
Tacir الـتَّـاجِـر ت   Aslan الأَسَـد أ
Tilki الـثَّـعْـلَـب ث   Kapı الْـبَـاب ب
Horoz الـدِّيك د   Cennet الْـجَـنَّـة ج
Sivrisinek الـذُّبَـاب ذ   Bilgisayar الْـحَـاسُـوب ح
Adam الـرَّجُـل ر   Ekmek الْـخُـبْـز خ
Çiçek الـزَّهْرَة ز   Beyin الْـعَـقْـل ع
Balık الـسَّـمَـك س   Öğle Yemeği الْـغِـذَاء غ
Güneş الـشَّـمْـس ش   Ağız الْـفَـم ف
Göğüs الـصَّـدْر ص   Ay الْـقَـمَـر ق
Misafir الـضَّـيْـف ض   Kitap الْـكِـتَـاب ك
Öğrenci الـطَّـالِـب ط   Muz الْـمَـوْز م
Zulüm الـظُّـلْـم ظ   Erkek Çocuk الْـوَلَـد و
Et اللَّـحْـم ل   Hava الْـهَـوَاء هـَ
Yıldız الـنَّـجْـم ن   El الْـيَـد ي